Ontwerp en tekenbureau 

Ontwerpen en tekenen in Inventor

 

Projecten worden ontworpen m.b.v. CAD programma's als Autocad en Inventor (3D van AutoDesk). Dankzij het rechtstreeks tekenen in 3D hebben we van het begin tot het eind van het ontwerpproces een duidelijk overzicht van de gemaakte tekening. Het 3D-model genereert automatisch aanzichten en materiaallijsten. Bovendien kunnen we op zeer efficiënte manier wijzigingen aanbrengen die onmiddellijk in alle aanzichten worden aangepast. Doordat het 3D-model volledig parametrisch wordt opgebouwd, kunnen aanpassingen heel snel worden doorgevoerd. Door bewegingen te simuleren kunnen we eventuele knelpunten ontdekken.

 11079-0000.jpg

What you see is what you get


3D-tekeningen zorgen voor een aanschouwelijke en accurate voorstelling van de te verwachten constructies. Hierdoor zijn we in staat om samen met de opdrachtgever te ontwerpen: klanten kunnen productiegerichte opmerkingen en andere ideeën aangeven. Dankzij de synergie tussen de praktijk van de klant enerzijds en onze ontwerpervaring anderzijds, creëren we samen een win-win-situatie.


Onze engineering staat voor praktijkgericht ontwerpen. Dankzij onze uitgebreide ervaring kunnen we onze ontwerpen voortdurend afstemmen op de praktijk van de constructie. Onze ontwerpen staan dan ook garant voor een efficiënte en kostenbewuste productie.

Heel nauwkeurige plaat-ontvouwingen.

Het 3D-model kan rechtstreeks gebruikt worden van CAM-programmatie naar de bewerkingsmachines.

Werkplaatstekeningen worden op een realistische wijze opgemaakt: passingen, toleranties, ruwheden, materialen, ... worden op een praktijkgerichte manier toegepast.

Dankzij onze voorstudies krijgen we samen met de klant een duidelijk zicht op de duur en werkuren van het project, eventuele latere problemen tijdens het ontwerp- of productieproces, mogelijke moeilijkheden, technische aspecten, ... Hieruit vloeien dan ook opportuniteiten voort die eventueel kunnen leiden tot wijzigingen in het concept, het budget...


 

<< 2007 Create Multimedia Services >>